Home  News  Applications  Setup  Manual

ข่าวประกาศ

1. Welcome to SRU Backoffice Application
     บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (VISION NET CO., LTD.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาระบบ MIS ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username ที่ได้รับ
 • รหัสผ่านปัจจุบัน ตามข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบ หากท่านไม่ทราบ หรือลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
แจ้งปัญหาการใช้งาน: ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : ????

2. เอกสารประกอบการอบรม การใช้งานระบบจองยานพาหนะ - จองห้อง


 • คลิก ดาวน์โหลด เอกสาร

 • 3. การปัญหาการเรียกใช้งานโปรแกรมบน Microsoft Edge (Chromium)
       เพื่อแก้ปัญหา Microsoft Edge (Chormium) ไม่อนุญาตให้ทำการเรียกใช้งานโปรแกรมด้วยการเชื่อมต่อแบบ ClickOnce
  1. พิมม์หรือคัดลอกข้อความในช่องข้างล่างไปยังช่องที่อยู่ของ Microsoft Edge, จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่แป้นพิมพ์
  2. เลื่อนไปยังหัวข้อ ClickOnce Support และทำการเลือกตัวเลือก Enabled ทางด้านขวา
  3. เริ่มต้นทำงานเว็บบราวเซอร์ใหม่ โดยการกดปุ่ม Restart ที่อยู่ท้ายหน้า

  4. การใช้ฟอนต์สำหรับเอกสาร
       เนื่องจาก ครม. เห็นชอบให้ประกาศใช้ฟอนต์ TH Saraban PSK เป็นฟอนต์มาตรฐานสำหรับเอกสารหน่วยงานราชการ แต่ภายหลังพบว่าฟอนต์ TH Saraban PSK มีปัญหาตัวหนังสือซีดจาง
  และไม่ยืดหยุ่นกับโปรแกรมต่างๆ เท่าที่ควร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
  ได้ดำเนินการแก้ไข และได้ประกาศใช้ฟอนต์ใหม่ ชื่อ TH Saraban New

       ดังนั้นเอกสารรายงานจากระบบจึงใช้ฟอนต์ TH Saraban New เป็นหลัก เพื่อให้การแสดงผลรูปแบบตัวอักษรในรายงานได้เหมาะสม
  ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Saraban New พร้อมคู่มือติดตั้ง ได้ที่นี่

 • คลิก Download ฟอนต์

 •   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Powered by Vision Net, 2017